جمعه 28 دی 1397
Fri 18 Jan 2019
ساعت:12:11:15
 • آغاز همکاری خانه اقتصاد ایران و خانه سینما

  آغاز همکاری خانه اقتصاد ایران و خانه سینما

 • جلسه هییت مدیره خانه اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی طیب نیا

  جلسه هییت مدیره خانه اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی طیب نیا

 • دیدار اعضای خانه اقتصاد ایران با حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

  دیدار اعضای خانه اقتصاد ایران با حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

 • جلسه تلفیق هییت رییسه کمیسیون ها و هییت مدیره خانه اقتصاد ایران

  جلسه تلفیق هییت رییسه کمیسیون ها و هییت مدیره خانه اقتصاد ایران

هفتمین جلسه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی خانه اقتصاد ایران برگزار شد. در این جلسه، اعضای کمیسیون به بررسی موضوعاتی همچون راه اندازی سیستم الکترونیک واردات، خصوصی سازی و ترغیب اعضا به مشارکت در جلسات پرداختند.

پنجمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات با موضوع تقسیم بندی این کمیسیون به ۵ کارگروه با نام هایی متناسب با نیاز اعضا برگزار شد.

هشتمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و گمرک خانه اقتصاد ایران با حضور اعضای این کمیسیون و به ریاست محمود رستم افشار در محل خانه اقتصاد ایران تشکیل شد.

یکشنبه, 24 آبان 1394 ساعت 11:17

تأثیر صنعت نفت بر اقتصاد کشور

هفتمین جلسه کمیسیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران با موضوع بررسی چگونگی تأثیرگذاری صنعت نفت بر بهبود وضعیت اقتصاد کشور و خروج از رکود برگزار شد.

هفتمین جلسه کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران  با حضور فعالان حوزه صنعت در محل خانه اقتصاد ایران برگزار شد و اعضای حاضر در این جلسه بر تاثیر کوتاه مدت تحریک تقاضا بر اقتصاد کشور تاکید کردند.

طراحی سایت ، بهینه سازی سایت و نرم افزار حسابداری فناوری اطلاعات پارمیس