کد خبر:841
تعداد بازدید:2023
94/07/12 - 15:02

اعضا هیات رئیسه کمیسیون نفت، گاز و انرژی

اعضا هیات رئیسه کمیسیون نفت، گاز و انرژی

 

آقای رضا حمزه لو - رییس کمیسیون

 

آقای جواد عشقی نژاد - نائب رییس کمیسیون

 

آقای محمد نادری - نائب رییس کمیسیون

 

آقای مسعود زارعی - نائب رییس کمیسیون

 

آقای رضا سرایی - دبیرکمیسیون